به نظر شما در دیدار بین ایران و کره در تاریخ 20 مهر ماه چه نتیجه ای رقم خواهد خورد؟

به نظر شما در دیدار بین ایران و کره در تاریخ 20 مهر ماه چه نتیجه ای رقم خواهد خورد؟

3 سال پیش


قیمت: رایگان
با توجه به گزارش شهریور ماه شرکت حفاری کدام گزینه کمترین درآمد شناسایی شده در این دوره را نسبت به سایر گزینه ها داشته است؟

با توجه به گزارش شهریور ماه شرکت حفاری کدام گزینه کمترین درآمد شناسایی شده در این دوره را نسبت به سایر گزینه ها داشته است؟

3 سال پیش


قیمت: رایگان
با توجه به گزارش شهریور ماه شرکت خمحرکه، کدام یک از محصولات شرکت در این دوره بیشترین تعداد فروش داخلی داشته است؟

با توجه به گزارش شهریور ماه شرکت خمحرکه، کدام یک از محصولات شرکت در این دوره بیشترین تعداد فروش داخلی داشته است؟

3 سال پیش


قیمت: رایگان
شرکت پتروشیمی بوعلی سینا در کدام ماه بیشترین تعداد تولید محصول بنزن را داشته است؟

شرکت پتروشیمی بوعلی سینا در کدام ماه بیشترین تعداد تولید محصول بنزن را داشته است؟

3 سال پیش


قیمت: رایگان
با توجه به گزارش مرداد ماه شرکت اردستان، کدام یک از محصولات شرکت در این دوره فروش صادراتی داشته است؟

با توجه به گزارش مرداد ماه شرکت اردستان، کدام یک از محصولات شرکت در این دوره فروش صادراتی داشته است؟

3 سال پیش


قیمت: رایگان
به پیشنهاد سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان، نرخ دستمزد تصفیه شکر خام به ازای هرکیلو گرم به چه قیمتی تغییر کرده است؟

به پیشنهاد سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان، نرخ دستمزد تصفیه شکر خام به ازای هرکیلو گرم به چه قیمتی تغییر کرده است؟

3 سال پیش


قیمت: توافقی
فروش سه ماهه چهارم شرکت توسعه معدنی و صنعتی صبا نور در سال مالی ۹۹ چقدر بوده و نسبت به مدت مشابه سال قبل چند درصد تغییر داشته است؟

فروش سه ماهه چهارم شرکت توسعه معدنی و صنعتی صبا نور در سال مالی ۹۹ چقدر بوده و نسبت به مدت مشابه سال قبل چند درصد تغییر داشته است؟

3 سال پیش


قیمت: رایگان
مبلغ فروش شرکت پاکدیس در اسفند ۹۹ نسبت به مدت مشابه سال قبل چه تغییری کرده است؟

مبلغ فروش شرکت پاکدیس در اسفند ۹۹ نسبت به مدت مشابه سال قبل چه تغییری کرده است؟

3 سال پیش


قیمت: رایگان
مطابق با گزارش ماهانه اسفند 99 شرکت گرجی، کدام گزینه صحیح است؟

مطابق با گزارش ماهانه اسفند 99 شرکت گرجی، کدام گزینه صحیح است؟

3 سال پیش


قیمت: رایگان
آخرین افزایش سرمایه شرکت زامیاد از محل تجدید ارزیابی دارایی ها در چه سالی بوده است؟

آخرین افزایش سرمایه شرکت زامیاد از محل تجدید ارزیابی دارایی ها در چه سالی بوده است؟

3 سال پیش


قیمت: رایگان
اطلاعات زیر مربوط به کدام نماد است؟

اطلاعات زیر مربوط به کدام نماد است؟

3 سال پیش


قیمت: رایگان
شرکت زامیاد در کدام یک از ماه های زیر مبلغ فروش بیشتری داشته است؟

شرکت زامیاد در کدام یک از ماه های زیر مبلغ فروش بیشتری داشته است؟

3 سال پیش


قیمت: رایگان