به پیشنهاد سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان، نرخ دستمزد تصفیه شکر خام به ازای هرکیلو گرم به چه قیمتی تغییر کرده است؟

به پیشنهاد سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان، نرخ دستمزد تصفیه شکر خام به ازای هرکیلو گرم به چه قیمتی تغییر کرده است؟

2 ماه پیش


قیمت: توافقی
فروش سه ماهه چهارم شرکت توسعه معدنی و صنعتی صبا نور در سال مالی ۹۹ چقدر بوده و نسبت به مدت مشابه سال قبل چند درصد تغییر داشته است؟

فروش سه ماهه چهارم شرکت توسعه معدنی و صنعتی صبا نور در سال مالی ۹۹ چقدر بوده و نسبت به مدت مشابه سال قبل چند درصد تغییر داشته است؟

2 ماه پیش


قیمت: رایگان
مبلغ فروش شرکت پاکدیس در اسفند ۹۹ نسبت به مدت مشابه سال قبل چه تغییری کرده است؟

مبلغ فروش شرکت پاکدیس در اسفند ۹۹ نسبت به مدت مشابه سال قبل چه تغییری کرده است؟

3 ماه پیش


قیمت: رایگان
مطابق با گزارش ماهانه اسفند 99 شرکت گرجی، کدام گزینه صحیح است؟

مطابق با گزارش ماهانه اسفند 99 شرکت گرجی، کدام گزینه صحیح است؟

3 ماه پیش


قیمت: رایگان
آخرین افزایش سرمایه شرکت زامیاد از محل تجدید ارزیابی دارایی ها در چه سالی بوده است؟

آخرین افزایش سرمایه شرکت زامیاد از محل تجدید ارزیابی دارایی ها در چه سالی بوده است؟

3 ماه پیش


قیمت: رایگان
اطلاعات زیر مربوط به کدام نماد است؟

اطلاعات زیر مربوط به کدام نماد است؟

3 ماه پیش


قیمت: رایگان
شرکت زامیاد در کدام یک از ماه های زیر مبلغ فروش بیشتری داشته است؟

شرکت زامیاد در کدام یک از ماه های زیر مبلغ فروش بیشتری داشته است؟

3 ماه پیش


قیمت: رایگان
با توجه به گزارش بهمن ماه قپیرا کدامیک از محصولات این شرکت فروش صادراتی داشته است؟

با توجه به گزارش بهمن ماه قپیرا کدامیک از محصولات این شرکت فروش صادراتی داشته است؟

3 ماه پیش


قیمت: رایگان
با توجه به گزارش بهمن ماه شرکت خاور کدام یک از محصولات این شرکت بیشترین تعداد فروش را داشته باشید؟

با توجه به گزارش بهمن ماه شرکت خاور کدام یک از محصولات این شرکت بیشترین تعداد فروش را داشته باشید؟

3 ماه پیش


قیمت: رایگان
با توجه به گزارش بهمن ماه شرکت خکمک کدامیک از محصولات این شرکت فروش صادراتی داشته است؟

با توجه به گزارش بهمن ماه شرکت خکمک کدامیک از محصولات این شرکت فروش صادراتی داشته است؟

3 ماه پیش


قیمت: رایگان
قیمت پایانی شير پاستوريزه پگاه گلپايگان با نماد غگلپا در پایان معاملات روز چهارشنبه ۲۰ اسفند ماه در چه محدوده‌ای خواهد بود؟

قیمت پایانی شير پاستوريزه پگاه گلپايگان با نماد غگلپا در پایان معاملات روز چهارشنبه ۲۰ اسفند ماه در چه محدوده‌ای خواهد بود؟

3 ماه پیش


قیمت: رایگان
قیمت پایانی فراورده‌هاي غذايي وقند چهارمحال با نماد قچار در پایان معاملات روز چهارشنبه ۲۰ اسفند ماه در چه محدوده‌ای خواهد بود؟

قیمت پایانی فراورده‌هاي غذايي وقند چهارمحال با نماد قچار در پایان معاملات روز چهارشنبه ۲۰ اسفند ماه در چه محدوده‌ای خواهد بود؟

3 ماه پیش


قیمت: رایگان