پرستار سالمند، پرستار سالمند پوشکی، پرستار سالمند شبانه روزی

پرستار سالمند، پرستار سالمند پوشکی، پرستار سالمند شبانه روزی

تهران ,تهران

1 روز پیش


قیمت: 10,000 تومان
خدمات مراقبتی پرستاری در ارومیه

خدمات مراقبتی پرستاری در ارومیه

آذربایجان غربی ,ارومیه

2 روز پیش


قیمت: توافقی
خدمات مراقبتی پرستاری در منزل ارومیه

خدمات مراقبتی پرستاری در منزل ارومیه

آذربایجان غربی ,ارومیه

2 روز پیش


قیمت: توافقی
خدمات پرستاری مراقبتی در منزل ارومیه

خدمات پرستاری مراقبتی در منزل ارومیه

آذربایجان غربی ,ارومیه

2 روز پیش


قیمت: توافقی
خدمات پرستاری مراقبتی درمانی در منزل ارومیه

خدمات پرستاری مراقبتی درمانی در منزل ارومیه

آذربایجان غربی ,ارومیه

1 هفته پیش


قیمت: توافقی
خدمات پرستاری و مراقبتی و درمانی در ارومیه

خدمات پرستاری و مراقبتی و درمانی در ارومیه

آذربایجان غربی ,ارومیه

2 هفته پیش


قیمت: رایگان
مرکز خدمات مراقبت و پرستاری در ارومیه

مرکز خدمات مراقبت و پرستاری در ارومیه

آذربایجان غربی ,ارومیه

2 هفته پیش


قیمت: توافقی
خدمات مراقبت و پرستاری در ارومیه

خدمات مراقبت و پرستاری در ارومیه

آذربایجان غربی ,ارومیه

2 هفته پیش


قیمت: توافقی
خدمات پرستاری و مراقبت در ارومیه

خدمات پرستاری و مراقبت در ارومیه

آذربایجان غربی ,ارومیه

2 هفته پیش


قیمت: توافقی
خدمات پرستاری مراقبت از سالمند و کودک در منزل ارومیه

خدمات پرستاری مراقبت از سالمند و کودک در منزل ارومیه

آذربایجان غربی ,ارومیه

2 هفته پیش


قیمت: توافقی
خدمات مراقبتی و پرستاری در ارومیه

خدمات مراقبتی و پرستاری در ارومیه

آذربایجان غربی ,ارومیه

2 هفته پیش


قیمت: توافقی
خدمات مراقبتی و پرستاری در منزل ارومیه

خدمات مراقبتی و پرستاری در منزل ارومیه

آذربایجان غربی ,ارومیه

2 هفته پیش


قیمت: توافقی